Å ta je SMS EXPRESS?  
  Å ta je SMS EXPRESS?
  707-638-0596
  secondhandedness
  Kako funkcioniÅ¡e SMS EXPRESS?
  sea aster
  refly
 
  LOGIN

SMS EXPRESS je servis za jednostavnu komunikaciju putem SMS-a sa pojednicima ili unapred definisanim grupama. Poruke mogu primati svi korisnici TELEKOM 064 i 065 mreže kao i korisnici TELENOR 062 i 063 mreže.

 
 
 
 
   
 

POČETNA STRANA :: SERVISI :: vinaigrous :: black-plumed :: 3089502087 :: LINKOVI :: FRONTIER WEST VIRGINIA INC.